باشگاه مشتریان بیمه کارآفرین

باشگاه مشتریان بیمه کارآفرین

طرح پیشنهادی صفحه ورود باشگاه مشتریان بیمه کارآفرین صفحه‌ای بود بشدت سمی، فقط کافی بود چند دقیقه به این صفحه نگاه کنید تا برای همیشه از نعمت بینایی محروم شوید. بنده سعی کردم تا با حفظ هویت فعلی سایت و کمترین میزان تغییرات بهترین UI/UX ممکن رو برای صفحه ورود طراحی کنم...