چطوری لوگو طراحی کنم برای سایت گردشگری سلامت؟

یک سایت گردشگری سلامت هست که میخام‌واسه این سایت یک لوگو مختصر و کوتاه طراحی کنم.