پرش لینک ها

هویت بصری

هویت سازمانی یا تصویر سازمانی روشی است که در آن شرکت تجاری خود را به عموم معرفی می‌کند. هویت معمولا با نام تجاری و با استفاده از علایم تجاری مجسم می‌شود، همچنین می‌تواند چیزهایی مانند طراحی محصول، تبلیغات، روابط‌عمومی و غیره را نیز شامل شود.