پرش لینک ها

موبایل

رشد فزاینده موبایل یا گوشی‌های هوشمند بطور عجیبی درحال گسترش است بطوری که یک سوم جمعیت جهان ارتباط مستقیم با این وسیله را دارند. برای طراحی یک برنامه یا بازی کاربردی و خوب موبایل، چندین قانون وجود دارد که باید در نظر بگیریم که برای محیط رومیزی کاربردی ندارند.