پرش لینک ها

UI / UX

UI مخفف User interface به معنی رابط کاربری و UX مخخف User Experience به معنی تجربه کاربری است. در این دسته بصورت فارسی و گام به گام رایگان به شما آموزش می دهیم که چگونه یک رابط و تجربه کاربری را بسازید.