پرش لینک ها

توسعه فردی

توسعه فردی مهارت آموزی و برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی است که فرد را قادر می‌سازد تا به حداكثر بهره‌وری از توانمندی‌های بالقوه خود برسد.